Wij steunen graag

Stichting Por Eso

Por Eso is in 2007 opgericht met als belangrijkste resultaat dat anno 2018 meer dan 1200 families en schoolgaande kinderen gezond eten en dit blijven doen. Er worden op school en thuis moestuinen aangelegd, ze bouwen tuinkassen, eetzalen op school en verbeteren de woningen van de families. Er wordt gewerkt door plaatselijke inwoners voor de stichting Por Eso in 13 dorpen hoog in de Peruaanse Andes.

Fantastisch werk wat daar wordt geleverd. Daar dragen wij graag een steentje aan bij. Het is niet vanzelfsprekend dat we iedere avond allemaal eten op ons bord hebben, laat staan verse ingrediënten. Ervoor zorgen dat er gezond wordt gegeten met vers fruit en verse groenten ligt geheel in onze lijn. Een zelfde gedachte als bij ons in Soest maar net een beetje anders, daar in de Andes.

Stichting Hulphond

Hulphond Nederland helpt mensen met een fysieke of geestelijke zorgvraag door de inzet van een hulphond. Een hulphond voorkomt isolement en biedt nieuw perspectief. Al ruim dertig jaar worden er honden opgeleid en geplaatst door de stichting. Voor steeds meer ziektebeelden, gedragsstoornissen en leer- of andersoortige problematiek zorgt een hulphond voor meer perspectief. Hulphond Nederland heeft voor iedereen de juiste hulphond. De stichting is van mening dat er geen financiële drempels mogen bestaan voor de aanvragers van een hulphond. En daar zijn wij het helemaal mee eens en steunen graag voor mogelijkheden tot opleiding en inzet van hulphonden.